1 eob injustado e outro lurado

Jene King (592 Elder Druid, Impera) said:
Piixie Glad - Crushed at level 243
27/05/2018 19:14
Like Kina (27 Knight, Impera) said:
/^\
27/05/2018 19:27